Privacybeleid

Privacybeleid

AureusDrive AG (hierna “AureusDrive” genoemd) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Deze gegevensbeschermingsverklaring vertelt u welke persoonlijke gegevens AureusDrive verzamelt, hoe deze worden gebruikt en welke rechten u heeft in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

AureusDrive BV
Lange Lozanastraat 142
2018 ANTWERPEN
België

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of uw rechten als betrokkene wilt doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Dhr. Sergio Tresch
AureusDrive BV
Lange Lozanastraat 142
2018 ANTWERPEN
België
E-mail: sergio@aureusdrive.be

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Bij het eerste contact worden uw gegevens verzameld in de vorm van persoonlijke informatie zoals naam, voornaam, adres, leeftijd, e-mailadres, zowel voor zakelijke verwerking als voor marketingdoeleinden. Naast de expliciet ingevoerde gegevens wordt verschillende informatie automatisch verzameld uit de logbestanden (een soort “werkverslag” van de computer) wanneer de website wordt bezocht. AureusDrive maakt onderscheid tussen stamgegevens (bijv. IP-adres, datum en tijd van toegang, enz.) en transactiegegevens (bijv. naam van het opgeroepen bestand, klikpad, enz.). Voor statistische doeleinden worden deze gegevens anoniem geëvalueerd, bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel bezoeken aan het portaal op een bepaalde dag plaatsvinden.

Bovendien kunnen alle door u verzonden gegevens (bijv. naam, zoekvelden, boekingsaanvragen, formuliergegevens, enz.) worden opgeslagen, ook als ze geen deel uitmaken van een afgeronde transactie (bijv. boeking/bestelling). De details van uw bestellingen/aankopen kunnen worden geëvalueerd. AureusDrive is niet geïnteresseerd in het koopgedrag van individuele personen. Met doelgerichte evaluaties vormt AureusDrive doelgroepen waarmee zij klanten individueel kan informeren over aanbiedingen en verdere diensten.

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag
AureusDrive verwerkt uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden:

Om contracten uit te voeren en te verwerken en aan wettelijke verplichtingen te voldoen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).
Om de gerechtvaardigde belangen van AureusDrive of derden te beschermen, in het bijzonder ten behoeve van marketing en klanten.